Kepala Sekolah

Pengangkatan Kepala Sekolah di Permendikbud No. 6 Tahun 2018…

Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Kepala
Statmat Staff
1 min read

Statmat.net: Pusat Edukasi Statistik dan Matematik